Stop out là gì

Stop out trong Forex là gì? Dừng giao dịch ngoại hối là số tiền mà Nhà môi giới ngoại hối sẽ sử dụng để bù đắp rủi ro của bạn trên các giao dịch ngoại hối bằng cách cho phép bạn ngừng giao dịch khi số dư tài khoản của bạn đạt đến một số tiền nhất định. Nhà môi giới của bạn có thể cho phép bạn có tối đa hai số dư dừng. Số dư tài khoản là số tiền mà nhà giao dịch ngoại hối hoặc nhà đầu tư có với nhà môi giới. Trong Forex, số tiền dừng của bạn được định nghĩa là chênh lệch giữa số dư tài khoản hiện tại của bạn và số tiền tối đa mà nhà môi giới của bạn cho phép bạn giao dịch.

Nếu bạn là một nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc nếu bạn không có nhiều vốn, bạn nên hạn chế giao dịch bằng cách sử dụng quỹ dừng. Chúng thường được sử dụng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ của bạn. Bạn luôn có thể mở một tài khoản mới, nhưng nếu bạn không có đủ vốn để trang trải các yêu cầu ký quỹ, bạn có thể cần tìm các nguồn tài trợ khác như CD hoặc tài khoản tiết kiệm. Người môi giới của bạn cũng có thể giúp bạn tìm một số loại khoản vay được đảm bảo nếu bạn có sự hỗ trợ tài chính an toàn.

Có nhiều yếu tố xác định yêu cầu ký quỹ của bạn. Yếu tố quan trọng nhất là số vốn chủ sở hữu sẵn có mà bạn có với nhà môi giới hoặc công ty của mình. Khi bạn thực hiện một giao dịch, nhà môi giới của bạn sẽ khấu trừ phí nhà môi giới của bạn từ số tiền bạn đang thực sự giao dịch và sau đó thêm nó vào số vốn chủ sở hữu sẵn có stop out là gì. Khi số dư tài khoản của bạn tăng lên, ký quỹ yêu cầu của bạn cũng vậy. Nếu bạn có quá nhiều vốn chủ sở hữu, bạn sẽ có nguy cơ nhà môi giới của bạn ngừng kinh doanh hoặc bạn có thể phải tìm một nguồn ký quỹ khác. Mức ký quỹ của bạn được xác định bởi nhà môi giới của bạn cũng như thời gian bạn dự định mở tài khoản của mình.

Nếu bạn quyết định sử dụng nhiều điểm dừng, bạn sẽ phải biết sự khác biệt giữa lợi nhuận tối thiểu và tối đa của mình. Bởi vì nhà môi giới của bạn xác định mức ký quỹ của bạn, bạn cũng phải xác định số dư tài khoản tối đa và tối thiểu của mình. Nếu bạn vượt quá yêu cầu ký quỹ của mình, bạn sẽ không được phép giao dịch bất kỳ sản phẩm có đòn bẩy nào như hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn; tuy nhiên, bạn vẫn có thể giao dịch một số cổ phiếu.

Hầu hết các nhà giao dịch mới có xu hướng giao dịch rất tích cực. Họ không học cách bảo vệ điểm dừng của mình và thường bị thua lỗ do giao dịch quá khích. Bởi vì bạn mới tham gia giao dịch Forex, bạn không muốn mắc phải những rủi ro không đáng có. Học cách sử dụng nhiều điểm dừng có thể giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Học cách xác định đúng các tín hiệu dừng cũng có thể ngăn ngừa thua lỗ và giúp bảo vệ mục tiêu lợi nhuận tổng thể của bạn.

Nhiều nhà giao dịch ngoại hối thiếu kinh nghiệm không sử dụng các chiến lược dừng lại. Vì họ thiếu kinh nghiệm nên họ không quen với thời điểm ra vào một vị trí. Khi học cách thiết lập tài khoản giao dịch ngoại hối, bạn nên tự làm quen với các loại chiến lược giao dịch khác nhau. Chúng bao gồm dừng và Chốt lời, hoặc STP. Học cách sử dụng đúng các công cụ này có thể mang lại cho bạn những lợi ích đáng kể và hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu đầu tư của mình.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group